تالار گفتگو و مشاورهدسته بندی: مطالب پژوهشیاطلاعیه مهم در خصوص بررسی اعتبار همایش و مجله

با توجه به اطلاع رسانی نکات مهم بخشنامه‌های پژوهشی در خصوص شرایط پذیرش و چاپ مقاله در همایش‌ها و مجلات علمی (لینک‌های زیر) و اعلام شدن فهرست همایش‌های نامعتبر و لزوم انجام بررسی و هماهنگی دانشجویان با اساتید راهنما و مشاور و گروه تخصصی پیش از اقدام به ارسال مقاله، خواهشمند است از ارسال پیام یا مراجعه حضوری جهت بررسی اعتبار همایش یا مجله جدا خودداری خودداری نموده و اطلاعات مورد نیاز را جهت بررسی فقط از طریق بخش “افزودن موضوع جدید در تالار گفتگو و مشاوره” ثبت نمایید.


اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی اعتبار مجله:
عنوان کامل مجله
شماره شاپا (ISSN) مجله
آدرس وب سایت مجله
صاحب امتیاز مجله
زمینه‌ی تخصصی مجله
رتبه‌ی مجله (علمی – پژوهشی، ISI و …)


اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی اعتبار همایش:
عنوان کامل همایش
کد اختصاصی همايش
آدرس وب سایت همایش
برگزار کننده‌ی همایش
زمینه‌ی تخصصی همایش
سطح همایش (ملی، بین المللی و …)


شرایط پذیرش مقالات مستخرج از پایان نامه، طرح پژوهشی و سایر

نکات مهم در مورد همایش‌ها و مقالات چاپ شده در آنها

فهرست همایش‌ها یا کنفرانس‌های داخلی نامعتبر

اطلاعات همایش و بررسی برگزار کننده از طریق پایگاه ISC (اطلاعات همایش باید با بخشنامه‌های پژوهشی مطابقت داده شود.)

بررسی اطلاعات و اعتبار مجله بر اساس ISSN

فهرست انجمن‌های علمی مورد تایید وزارت علوم

سامانه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی

سامانه ارزیابی نشریات وزارت علوم

فهرست مجلات نامعتبر و جعلی

فهرست دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

فهرست موسسات آموزش عالی غیردولتی

فهرست موسسات آموزش عالی آزاد

سامانه نشریات علمی جهان اسلام