تالار گفتگو و مشاورهدسته بندی: مطالب پژوهشیفهرست همایش‌ها یا کنفرانس‌های داخلی نامعتبر
ردیف عنوان کنفرانس برگزار کننده/گان
1 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران دانشگاه صنعتی مراغه و …
2 کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام دانشگاه  تبریز
3 اولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق آموزشگاه صنعت برق اردبیل
4 همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها انجمن افق نوین علم و فناوری
5 همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی) شرکت مهندسی ماه دانش عطران
6 کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی دانشگاه صالحان و …
7 همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی انجمن افق نوین علم و فناوری
8 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر دانشگاه اسوه و ..
9 کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
10 کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام
11 کنفرانس ملی معماری و مهندسی عمران پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره
12 کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی عمران،معماری و مدیریت شهری دبیرخانه دائمی کنفرانس
13 کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری،مدیریت شهری و محیط زیست دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
14 همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار دبیرخانه دائمی همایش
15 کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
16 کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخصصی پایاشهر
17 کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک
18 کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری وصنعت ساختمان ایران دبیرخانه دائمی همایش
19 کنفرانس نوآوری در علوم کامپیوتر و مهندسی برق موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
20 کنگره ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر مؤسسه آموزش عالی وحدت – تربت جام
21 همایش ملی بومی سازی تحقیقات در توسعه علمی کشور دانشگاه علامه محدث نوری
22 کنفرانس ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره
23 همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات دبیرخانه دائمی همایش
24 کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و کامپیوتر و مکانیک ایران موسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
25 کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
26 همایش بین المللی سالانه افق های نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک انجمن افق نوین علم و فناوری
27 کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق ،کامپیوتر و مهندسی پزشکی موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک
28 همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار همایش گستران
29 همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
30 همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو شرکت مهندسی ماه دانش عطران
31 کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک
32 همایش بین المللی ایده های راهبردی در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار موسسه تعاونی دانش بنیان کمرآوش